VERKEERSMANAGEMENT EN FASERING COÖRDINATIE

De beoordelaar dient een “Wow” gevoel te hebben bij het lezen van de EMVI maatregel.

Verkeersmanagement en Fasering Coördinatie is een specialisme van Van Schaick Projectbegeleiding. De activiteiten richtingen zich op het verkeer en gefaseerde (bouw)faseringen. Daarnaast het ontwikkelen van slim en duurzaam (anders) reizen door middel van Mobiliteitsmanagement. En verkeersmanagement planvorming en uitvoeringbegeleiding tijdens evenementen. In alle stadia van het project kan er begeleiding of kartrekkers rol worden geboden bij de analyses, adviezen, ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud en toetsing. Zodat er gezorgd wordt voor een scherp en uniek aanbestedingsproduct en een beheerste, veilige uitvoering binnen de projectdoelstellingen.

De rollen die Van Schaick Projectbegeleiding hierin kan leveren:

  1. Projectleider / adviseur verkeersmanagement
  2. Verkeersmanager / disciplineleider verkeersmanagement
  3. Verkeerskundige
  4. Fasering coördinator
  5. Projectleider/medewerker mobiliteitsmanagement
  6. Ontwerper
  7. Werkvoorbereider
  8. Uitvoerder
  9. Verkeersauditor / toetser

parallax background

Van Schaick Projectbegeleiding


Neem contact met ons op voor meer informatie en uitleg over verschillende projecten en mogelijkheden.